KAIST 생명과학과동창회
 • Graduate
 • Reservation

Reservation

일정시작 : 2019-04-24 
선택시간 : 16:00,18:30 
 • - 사용목적(세미나, 강의, 논문발표, 학술행사 등) : 연사 초청 비정기 세미나
 • - 제목(세미나 및 강의, 논문발표, 학술행사의 제목기재) : 가천대학교 오병철 교수님 초청 세미나
 • - 담당자(이름) : 박승은
 • - 담당자(소속) : 생명과학과
 • - 담당자(연락처) : 010-5339-6182
 • - 지도교수 또는 부서장 : 김세윤
 • - 예상 참석인원 : 15
January 2018
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >
Date
Schedule
Note
 • 1 Mon
   [20:30-22:00] Lab Seminar(김선창) 
  랩세미나
  • 2 Tue
    [09:00-10:30] Lab Seminar(최길주) 
   랩세미나
   • 3 Wed
     [20:30-22:00] Lab Seminar(김선창) 
    랩세미나
    • 4 Thu
     • 5 Fri
       [09:00-10:30] Lab Seminar(최길주) 
      랩세미나
       [10:30-13:00] Lab Seminar(손종우) 
      랩세미나
      • 6 Sat
        [09:00-13:00] Lab Seminar(김선창) 
       랩세미나
       • 7 Sun
        • 8 Mon
          [20:30-22:00] Lab Seminar(김선창) 
         랩세미나
         • 9 Tue
           [09:00-10:30] Lab Seminar(최길주) 
          랩세미나
           [11:00-14:00] Lab Seminar(김학성) 
          랩세미나
            [20:30-22:00] Lab Seminar(김선창) 
           랩세미나
            [16:00-18:00] Lab Seminar(김미영) 
           랩세미나
             [09:00-13:00] Seminar(이승희) 
            Seminar(이승희)
             [16:00-18:00] 랩세미나(김세윤) 
            랩세미나(김세윤)_박승주
              [09:00-10:30] Lab Seminar(최길주) 
             랩세미나
              [10:30-13:00] Lab Seminar(손종우) 
             랩세미나
              [15:30-17:30] Lab Seminar(김학성) 
             랩세미나
               [09:00-13:00] Lab Seminar(김선창) 
              랩세미나
                 [20:30-22:00] Lab Seminar(김선창) 
                랩세미나
                 [15:00-18:00] 김세윤 교수님 연구실 세미나 
                김세윤 교수님 연구실 랩 세미나
                  [09:00-10:30] Lab Seminar(최길주) 
                 랩세미나
                  [16:00-18:00] Lab seminar( 김세윤) 
                 lab seminar
                   [20:30-22:00] Lab Seminar(김선창) 
                  랩세미나
                   [16:00-18:00] Lab Seminar(김미영) 
                  랩세미나
                     [09:00-10:30] Lab Seminar(최길주) 
                    랩세미나
                     [10:30-13:00] Lab Seminar(손종우) 
                    랩세미나
                     [16:00-18:00] 랩세미나(김미영) 
                    랩세미나(김미영)_박준영
                     [19:00-21:00] 김세윤 교수님 연구실 세미나 
                    김세윤 교수님 연구실 세미나
                      [09:00-13:00] Lab Seminar(김선창) 
                     랩세미나
                        [20:30-22:00] Lab Seminar(김선창) 
                       랩세미나
                        [10:00-12:00] 비정기세미나 (최길주_Fankhauser) 
                       Fankhauser 비정기 세미나
                        [15:00-17:00] 논문심사(김도예) 
                       프로포잘
                         [09:00-10:30] Lab Seminar(최길주) 
                        랩세미나
                          [20:30-22:00] Lab Seminar(김선창) 
                         랩세미나
                           [10:00-12:00] 비정기세미나 (최길주_김우현) 
                          김우현 비정기세미나 예정
                            [09:00-10:30] Lab Seminar(최길주) 
                           랩세미나
                            [10:30-13:00] Lab Seminar(손종우) 
                           랩세미나
                             [09:00-13:00] Lab Seminar(김선창) 
                            랩세미나
                               [20:30-22:00] Lab Seminar(김선창) 
                              랩세미나
                               [10:30-12:00] 2018 Retreat 사전모임 
                              2018 Retreat 사전모임
                               [13:30-15:00] Proposal(이정운) 
                              Proposal(이정운)
                               [16:00-18:00] Lab Seminar(김미영) 
                              랩세미나
                                [09:00-10:30] Lab Seminar(최길주) 
                               랩세미나
                                [13:00-14:00] Lab Seminar(정인경) 
                               랩세미나
                                 [20:30-22:00] Lab Seminar(김선창) 
                                랩세미나
                                 [13:00-14:00] Lab Seminar(정인경) 
                                랩세미나
                                 [14:00-16:00] 논문심사(정현철) 
                                프로포잘
                                 [16:00-18:00] 세미나(김세윤) 
                                세미나(김세윤)_박승주