KAIST 생명과학과동창회
  • Graduate
  • Reservation

Reservation

랩 세미나 (정인경 교수님)

조회 수 2188 추천 수 0 2019.12.05 11:48:39
일정시작 : 2020-01-08 
일정종료 : 2020-02-26 
선택시간 : 13:00,14:30 
- 사용목적(세미나, 강의, 논문발표, 학술행사 등) : 랩 세미나- 담당자(이름) : 박성완- 담당자(소속) : 생명과학과- 담당자(연락처) : 7354
February 2020
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
 1
 2
 8
 9
 15
 16
 18
 22
 23
 29