KAIST 생명과학과동창회
  • Graduate
  • Reservation

Reservation

랩미팅-김상규 교수님

조회 수 1137 추천 수 0 2019.07.18 12:39:44
일정시작 : 2019-07-30 
선택시간 : 09:00,12:00 
  • 제목(세미나 및 강의, 논문발표, 학술행사의 제목기재) : 랩세미나
  • - 담당자(이름) : 오영빈
  • - 담당자(소속) : 생명과학과
  • - 담당자(연락처) : 010-3383-9760
  • - 지도교수 또는 부서장 : 김상규
  • - 예상 참석인원 : 12명
August 2022
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31