KAIST 생명과학과동창회
  • Graduate
  • Reservation

Reservation

[서성배 교수님] 초파리 미팅

조회 수 3468 추천 수 0 2020.06.09 07:36:55
일정시작 : 2020-06-12 
선택시간 : 15:00,19:00 

- 사용목적(세미나, 강의, 논문발표, 학술행사 등) : 초파리 k-gut meeting

- 담당자(이름) : 황가영

- 담당자(소속) : 생명과학과

- 담당자(연락처) : 2662

                          010-2875-3051


June 2020
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
 7
 14
 21
 25
 28