KAIST 생명과학과동창회
  • Graduate
  • Reservation

Reservation

Thesis proposal

조회 수 633 추천 수 0 2020.01.08 10:07:35
일정시작 : 2020-02-13 
선택시간 : 14:00,16:00 

- 사용목적 : 박사학위논문계획서 심사

- 제목 : 박사학위논문계획서 심사

- 담당자(이름) : 신관후

- 담당자(소속) : 생명과학과 행동유전학 실험실

- 담당자(연락처) : 010-3413-9790

- 지도교수 : 김대수

- 예상 참석인원 : 6명

November 2020
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 1
 2
 3
 4
 5
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 28
 29
 30