KAIST 생명과학과동창회
 • Graduate
 • Reservation

Reservation

Lab Seminar(김학성)

조회 수 12480 추천 수 0 2018.02.26 16:21:45
일정시작 : 2018-03-03 
일정종료 : 2018-06-16 
선택시간 : 09:00,12:00 

랩세미나

January 2018
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >
Date
Schedule
Note
 • 1 Mon
   [09:00-10:30] Lab Seminar(김세윤) 
  랩세미나
  • 2 Tue
    9:00 Lab seminar( 김세윤) 
   Lab seminar
   • 3 Wed
     [16:00-17:00] Lab Seminar(김학성) 
    랩세미나
     [13:00-14:00] Lab Seminar(정인경) 
    랩세미나
     [19:00-21:00] Lab Seminar(김학성) 
    Lab Seminar(김학성)
    • 4 Thu
      [16:00-17:00] Lab Seminar(김학성) 
     랩세미나
      [13:00-14:00] Lab Seminar(정인경) 
     랩세미나
      [09:00-13:00] 박사 프로포잘 (김하님, 김남욱) 
     박사 프로포잘 (김하님, 김남욱)
     • 5 Fri
       [09:00-12:00] Lab Seminar(정원석) 
      랩세미나
       [19:00-22:00] Lab Seminar(김학성) 
      랩세미나
       [13:00-14:00] Lab Seminar(정인경) 
      랩세미나
       [16:00-18:00] Lab Seminar(정인경) 
      Lab Seminar(정인경)
      • 6 Sat
        [09:00-12:00] Lab Seminar(김학성) 
       랩세미나
       • 7 Sun
        • 8 Mon
          [16:00-18:00] Lab Seminar (정인경) 
         Lab Seminar (정인경)
          [09:00-10:30] Lab Seminar(김세윤) 
         랩세미나
          [13:00-14:00] Lab Seminar(정인경) 
         랩세미나
          [14:00-16:00] 논문심사(최지원, 현의수) 
         프로포잘
         • 9 Tue
           [13:00-14:00] Lab Seminar(정인경) 
          랩세미나
            [16:00-17:00] Lab Seminar(김학성) 
           랩세미나
            [13:00-14:00] Lab Seminar(정인경) 
           랩세미나
             [16:00-17:00] Lab Seminar(김학성) 
            랩세미나
             [13:00-14:00] Lab Seminar(정인경) 
            랩세미나
             [09:00-13:00] Seminar(이승희) 
            Seminar(이승희)
             [19:30-21:00] Lab seminar( 김세윤) 
            Lab seminar
              [09:00-12:00] Lab Seminar(정원석) 
             랩세미나
              [19:00-22:00] Lab Seminar(김학성) 
             랩세미나
              [13:00-14:00] Lab Seminar(정인경) 
             랩세미나
               [09:00-12:00] Lab Seminar(김학성) 
              랩세미나
                 [16:00-18:00] Lab Seminar (정인경) 
                Lab Seminar (정인경)
                 [09:00-10:30] Lab Seminar(김세윤) 
                랩세미나
                 [13:00-14:00] Lab Seminar(정인경) 
                랩세미나
                 [14:00-16:00] 논문심사(박수연) 
                프로포잘
                  [13:00-14:00] Lab Seminar(정인경) 
                 랩세미나
                  [16:00-17:00] Seminar(김은준 교수님) 
                 Seminar(김은준 교수님)
                   [16:00-17:00] Lab Seminar(김학성) 
                  랩세미나
                   [13:00-14:00] Lab Seminar(정인경) 
                  랩세미나
                   [19:00-21:00] 저널 스터디 (박승은) 
                  소그룹 저널 스터디
                    [16:00-17:00] Lab Seminar(김학성) 
                   랩세미나
                    [13:00-14:00] Lab Seminar(정인경) 
                   랩세미나
                     [09:00-12:00] Lab Seminar(정원석) 
                    랩세미나
                     [19:00-22:00] Lab Seminar(김학성) 
                    랩세미나
                     [13:00-14:00] Lab Seminar(정인경) 
                    랩세미나
                     [12:00-13:00] 저널 스터디 
                    소그룹 저널 스터디
                     [14:00-18:00] 프로포잘(고은수) 
                    프로포잘(고은수_김선창)
                      [09:00-12:00] Lab Seminar(김학성) 
                     랩세미나
                        [16:00-18:00] Lab Seminar (정인경) 
                       Lab Seminar (정인경)
                        [09:00-10:30] Lab Seminar(김세윤) 
                       랩세미나
                        [13:00-14:00] Lab Seminar(정인경) 
                       랩세미나
                        [14:00-15:30] Proposal Practice (변유경) 
                       Proposal Practice (변유경)
                        [19:00-21:00] Journal club 
                       -
                         [13:00-14:00] Lab Seminar(정인경) 
                        랩세미나
                         [10:00-11:00] Proposal (박승은) 
                        박사학위 논문 계획서 심사
                          [16:00-17:00] Lab Seminar(김학성) 
                         랩세미나
                          [13:00-14:00] Lab Seminar(정인경) 
                         랩세미나
                          [13:00-14:30] Proposal (권한슬) 
                         박사 Proposal
                           [16:00-17:00] Lab Seminar(김학성) 
                          랩세미나
                           [13:00-14:00] Lab Seminar(정인경) 
                          랩세미나
                           [09:00-12:00] Lab Seminar(정원석) 
                          Lab Seminar(정원석)
                           [20:00-22:00] Lab Seminar(김은준) 
                          랩세미나
                            [09:00-12:00] Lab Seminar(정원석) 
                           랩세미나
                            [19:00-22:00] Lab Seminar(김학성) 
                           랩세미나
                            [13:00-14:00] Lab Seminar(정인경) 
                           랩세미나
                            [12:00-13:00] 저널 스터디 
                           저널 스터디 
                             [09:00-12:00] Lab Seminar(김학성) 
                            랩세미나
                               [16:00-18:00] Lab Seminar (정인경) 
                              Lab Seminar (정인경)
                               [09:00-10:30] Lab Seminar(김세윤) 
                              랩세미나
                                [13:00-17:00] Proposal (윤미루) 
                               Proposal 및 박사자격시험 심사를 위한 예약입니다.
                                [17:00-18:00] 비정기세미나 (김세윤) 
                               비정기 세미나
                                 [16:00-17:00] Lab Seminar(김학성) 
                                랩세미나
                                 [12:30-14:30] 프로포절(유예은) 
                                박사학위논문심사를 위한 세미나실 예약입니다.